Nyanställd ekonom

2014-11-04

Kristina Backman har börjat hos oss.

Kristina sköter ekonomi och administration hos ICEVA.

Tillbaka