Återvinning.png

Återvinning

ICEVA tillhandahåller utrustning för en effektiv återvinning

För extrutec är återvinningen och upparbetningen av plastmaterialen och produkterna som producerats i våra produktionslinjer en lika viktig del av vår verksamhet. Viktiga delar i sådan linje är en extruder med prestanda att ta hand om smutsigt, förorenat, och i olika former från kvarn eller som hela produktdelar som sedan skall rengöras, filtreras och granuleras till nytt regranulat. Idag ställs allt högre krav på kvalitet och för slutprodukten ett pressat pris som i sin tur också innebär att den utrustning som används inte tillfogar materialet en degradering eller att personalen har en dålig miljö genom smutsigt, hett och farlig arbetsmiljö.

Vi arbetar med samarbetspartner med tillverkning av:
Extruders med olika speciella utföranden och designs och med olika för-behandlingssystem.

Som vidare tillsats- och kringutrustningar samt tillbehör återvinning likaså

    Gneuss Mätteknik
    Smältatryckgivare
    Smältatemperaturgivare
    Smältafilter och silväxlare.
ICEVA levererar utrustning för remshantering och dammavskiljning.

Recycling_Anlage_waste_to_fiber_en-1920x1199.png (1)

Extruderlinjer för återvinning

Wanner.png

Kvarnar

Wanner, en av marknadens mest populära kvarntillverkare. Kända för hög kvalitet, lättservade och inte minst otroligt snabbrengjorda.

Kongskilde_Trim-Handling-682x500px.jpg

Remshantering

Pneumatisk transport av kantremsor av plast och papper.

Kongskilde Air Wash med cyklon, slussmatare och filter

Dammavskiljning och separering

Dammavskiljning för en säker process.