Kongskilde Air Wash med cyklon, slussmatare och filter

Dammavskiljning och separering

Dammavskiljning för en säker process.

Kongskildes Aspiratörer KIA och Air Wash tillsammans med ICEVAS egen cyklon med tilläggsnamnet DeDust säkerställer en god dammavskilning från både granulat och annat material.  

Dammavskiljnings- och separeringssystem kan läggas till återvinningsprocessen för att förbättra kvaliteten på återvunnet material och befria arbetsmiljön från damm och föroreningar. För mer information kontakta oss.

Kongskilde Air Wash med filter

Kongskilde dammavskiljning

Effektiv dammavskiljning från Kongskilde. KIA och Air Wash

MC-4m Dedust.png

ICEVA DeDust-cyklon

Dammavskiljning för små mängder