Recycling_Anlage_waste_to_fiber_en-1920x1199.png (1)

Extruderlinjer för återvinning

För ICEVA är återvinningen och upparbetningen av plastmaterialen och produkterna som producerats i våra produktionslinjer en viktig del av vår verksamhet. Viktiga delar i sådan linje är en extruder med prestanda att ta hand om smutsigt, förorenat, och i olika former från kvarn eller som hela produktdelar som sedan skall rengöras, filtreras och granuleras till nytt regranulat. Idag ställs allt högre krav på kvalitet och för slutprodukten ett pressat pris som i sin tur också innebär att den utrustning som används inte tillfogar materialet en degradering eller att personalen har en dålig miljö genom smutsigt, hett och farlig arbetsmiljö.

Vi arbetar med samarbetspartner med tillverkning av:

Extruders med olika speciella utföranden och designs och med olika för-behandlingssystem.

HAW-neu.png

Sikoplast återvinningslinjer

Recycling technology

Gneuss_extruderingsenhet.png

Gneuss extruderingsteknik

Gneuss erbjuder nyckelfärdiga, anpassade lösningar för produktion och återvinning.

Rengöring filterskivor.png

Gneuss smältafiltersystem

En helautomatisk, process- och tryckkonstant smältafiltration.