Dosering kopiera.jpg

Dosering och blandning

ICEVAs gravimetriska och volymetriska COLORFEED skruvdoserare ochGravimix, gravimetriska blandningsstationer från Ferlin för att passa alla användningsområden.

Mecs kopiera.png

Ferlin - Gravimetrisk batchdosering

Ferlin Gravimix är ett effektivt doserings- vägnings- och blandningssystem.

CF 490 kopiera.png (1)

COLORFEED - Gravimetrisk dosering

COLORFEED CF-490 - en-komponent gravimetrisk doserare för formsprutor, extrudrar mm.

CF 390 kopiera.png

COLORFEED - Volymetrisk dosering

COLORFEED CF-390 och CF-590 - volymetriska doseringsaggregat i en operatörsvänlig konstruktion.

Golvblandare 2 kopiera.png

Golvblandare

Snabblandare för snabb och effektiv blandning av olika material.