Compact Serien

"Beside-Press-Granulator" för flertal olika behovsanpassningar.

Universellt lämpligt för en mängd olika applikationer och krav.
Mycket kompakt design tack vare användningen av en robust kuggväxelmotor, vilket innebär att mycket lite utrymme krävs.
Tyst, tack vare låg rotorhastighet och ljudreducerande design.
Enkelt och enkelt att öppna och rengöra på några sekunder. Den goda tillgängligheten möjliggör en snabbt byte av material och enkel service.
Optimal skärgeometri säkerställer ett ommalt av hög kvalitet och är lämpligt för all plast från mjuk till hård eller förstärkt.
Låg energiförbrukning - innovativ energibesparingskontroll tillval.
Mycket prestanda för dina pengar.