Dosering kopiera.jpg

Dosering och blandning

Gravimetriska och volymetriska doserare för nogrann inblandning.

ICEVAs gravimetriska och volymetriska COLORFEED skruvdoserare och Gravimix, gravimetriska blandningsstationer från Ferlin för att passa alla användningsområden.

Mecs kopiera.png

Ferlin - Gravimetrisk batchdosering

Ferlin Gravimix är ett effektivt doserings- vägnings- och blandningssystem.

CF 390 kopiera.png

COLORFEED - Volymetrisk dosering

COLORFEED CF-390 och CF-590 - volymetriska doseringsaggregat i en operatörsvänlig konstruktion.